fredag 13 november 2009

Secret crafter saturday challenge # 57 and Friday sketchers # 78

Ok, sista kortet för idag... Denna gång en kombination av utmaningarna Secret crafter saturday challenge # 57 och Friday sketchers # 78, att göra ett "stafflikort" och följa en skiss. Det var kul att testa att en ny typ av kort!

Ok, last card for today... This time a combination of the challenges Secret crafter saturday challenge # 57 and Friday sketchers # 78, to make an easel card and to follow a sketch. It was fun to try a new kind of card!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar